Arctic
Building & Construction

Din beste underleverandør!

Minnevika jernbanebru Minnevika jernbanebru Neste prosjekt
År 8/2020-3/2023 Se mer >
E16 Randselva Bridge E16 Randselva Bridge Neste prosjekt

 

År 6/2020-5/2022 Se mer >

Vår NULLVISJON - Bedriftsstrategi

I vårt verdigrunnlag i Arctic står sikkerhet og samfunnsansvar øverst. Vi tar avstand fra sosial dumping, og vi mener alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås, derav vår NULLVISJON.

Samfunnsansvarlig

Profesjonell

Redelig

Entusiastisk

Kundetilfredshet

NULLVISJON også på konflikter

Vi har dermed en NULLVISJON også på konflikter i Arctic, og vi har god tro på at dette er vinn-vinn for både våre kunder og oss, samt at dette også legger til rette for langsiktige og tillitsbaserte samarbeid.

Langsiktige samarbeid vil åpenbart begge parter tjene på, da effektiviteten øker og ressursbruken går ned når man kjenner hverandres arbeidsmetoder, styrker og forbedringspotensialer – ikke minst når man benytter denne innsikten og tilliten til å hjelpe hverandre.

Vi jobber kontinuerlig med vår visjon om å bli den beste og foretrukne underentreprenøren

på både tjenester og leveranser innenfor definert markedsområde. Vår kjernevirksomhet er i dag bygging av større betongkonstruksjoner som bruer, kulverter og andre konstruksjoner. 

Vi har hovedvekt på prosjekter innen anlegg i underentrepriser for større entreprenørselskaper hvor de primære byggherrene i Norge er Bane Nor, Statens vegvesen, Nye Veier og andre byggherrer som stiller strenge krav til bedriftenes samfunnsanvar (CSR – Corporate Social Responsibility).

I vårt verdigrunnlag i Arctic står sikkerhet og samfunnsansvar øverst. Vi tar avstand fra sosial dumping, og vi mener alle skader på mennesker, miljø og materiell kan unngås, derav vår NULLVISJON.

Vi er et entreprenørselskap som primært utfører entrepriser på enhetspris gjerne basert på kontraktsstandard NS8415 og utførelsesstandard NS3420. 

BETONGENTREPRISER:

 • Broer
 • Kulverter
 • Støttemurer
 • Portaler
 • Montasjearbeid

se referanseprosjekter >

Buildings

BETONG- OG TØMRERENTREPRISER:

 • Boliger og blokker
 • Industribygg
 • Skoler og barnehager
 • Sykehus og offentlige bygg

se referanseprosjekter >

Styret i Arctic

Manning

Ragnar Reitan 

(CEO)

Audun Bollerud

(Chairman of board)

Kaare Nordbø 

(CFO)

MANNSKAP:

 • Ledelse
 • Forskaling
 • Armering
 • Støping
 • Montasje
 • Innredningsarbeider
 • Maskinoperatører

Vårt kjernemarked er i dag Norge og Island.

Vi overvåker marked og muligheter i Sverige, og har konkrete planer og strategier rettet mot Ukraina. Vi ønsker å være forberedt og posisjonert til å gjennomføre gjenoppbyggings-prosjekter i Ukraina innenfor vår kjernevirksomhet, når krigshandlingene er på et nivå som gjør dette forsvarlig.

År 02/2022-12/2024 Se mer >
År 1/2022-03/2025 Se mer >
Nye Landspitali, Island Nye Landspitali, Island Neste prosjekt
År 6/2021-12/2021 Se mer >
Minnevika jernbanebru Minnevika jernbanebru Neste prosjekt
År 8/2020-3/2023 Se mer >
E16 Randselva Bridge E16 Randselva Bridge Neste prosjekt

 

År 6/2020-5/2022 Se mer >
E18 Varoddbrua E18 Varoddbrua Neste prosjekt
År 4/2020-3/2021 Se mer >
År 08/2018-07/2019 Se mer >
E6 Kappskarmo E6 Kappskarmo Neste prosjekt
År 03/2019-07/2019 Se mer >
År 05/2018-03/2019 Se mer >
År 5/2018-12/2019 Se mer >
Ranahallen Ranahallen Neste prosjekt

 

År 2018 Se mer >
Barnehage i Årnes Barnehage i Årnes Neste prosjekt
År 2017-2018 Se mer >
Moa Amfi Syd i Ålesund Moa Amfi Syd i Ålesund Neste prosjekt
År 2017 - 2018 Se mer >
År 2016 - 2018 Se mer >
År 2016 - ongoing Se mer >
År 2016 - ongoing Se mer >
Urriðaholtsskóli Urriðaholtsskóli Neste prosjekt
År 2016 Se mer >
År 2014 - 2015 Se mer >
Vangberg i Tromsø Vangberg i Tromsø Neste prosjekt
År 2016 - 2017 Se mer >
År 2016 - 2017 Se mer >
År 2016 - 2017 Se mer >
År 2013 - 2014 Se mer >
Ladebyhagen i Trondheim Ladebyhagen i Trondheim Neste prosjekt
År 2013 - 2014 Se mer >
Marine Harvest i Bjugn Marine Harvest i Bjugn Neste prosjekt

 

År 2013 - 2014 Se mer >
År 2013 - 2014 Se mer >
Kværnerbyen E3 & E4 Kværnerbyen E3 & E4 Neste prosjekt
År 2012 - 2014 Se mer >
Hundsund 2 & 3 Hundsund 2 & 3 Neste prosjekt
År 2012 - 2014 Se mer >
E6 Øst, Trondheim E6 Øst, Trondheim Neste prosjekt
År 2012 - 2013 Se mer >
År 2012 - 2013 Se mer >

 

År 2011 - 2012 Se mer >
Tverlandsbrua Tverlandsbrua Neste prosjekt

 

År 2011 - 2013 Se mer >
År 2010 - 201 Se mer >
Rv. 546 Austevolbruene Rv. 546 Austevolbruene Neste prosjekt
År 2005-2007 Se mer >
Randselvabru Randselvabru Neste prosjekt
Monan Rampebruer Monan Rampebruer Neste prosjekt
Nerlandsøybru Nerlandsøybru Neste prosjekt
Engeløya bru Engeløya bru Neste prosjekt
Bilde fra byggeplassen
+48 123 456 789